Advendikalender: Piiblilugu 24.detsember

Advendikalender: Piiblilugu 24.detsember

Oleme advendiaja lõpus, mis on olnud ootus imelisele maailma muutnud sündmusele: Jeesus sündis! Tahtsime julgustada Sind need 24 detsembrikuu päeva eelkõige lugema iga päev ühe loo Piiblist ning võtma aega, et mõelda jõulude tõelise tähenduse üle. Kuidas on Jeesuse sünd muutnud Sinu elu?

24.Detsembri kirjakoht: Mt 1:18-25

Jeesuse sünd

18Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema
Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda
kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last.
19Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda
avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata.
20Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle
unenäos Issanda ingel, kes ütles: “Joosep, Taaveti poeg, ära
karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta
kannab, on Pühast Vaimust.
21Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus,
sest tema päästab oma rahva nende pattudest.”
22Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud
prohveti kaudu:

23“Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja,
ja teda hüütakse nimega Immaanuel”,
see on tõlkes: Jumal on meiega.

24Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel
oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde,
25ent ei puutunud temasse, enne kui Maarja oli poja
ilmale toonud. Ja ta pani lapsele nimeks Jeesus.

 

Loe veel: Fl 2:1-11