JäPe 2015 rühmatööd

JäPe 2015 rühmatööd

Sel suvel toimub noortefestival Järgmine Peatus juba armsaks saanud Pilistveres – külas, mida võib nimetada ka Eestimaa keskpunktiks. Pilistvere suureks eeliseks on palju avarat õueruumi ja värsket õhku, mida saab suurepäraselt ära kasutada festivali ajal toimuvateks rühmatöödeks, mis sellel aastal on eriti põnevad kuna enamikes töötubades õpitut saab kas vabalaval, VembuTembu turul või hiljem elus näidata ja kasutada. Rümatöid on igale maitsele, saab tantsida, meisterdada, arutleda ja midagi täiesti uut õppida.

Näiteks on Plussmeedia töötoas Madis Kase juhendamisel võimalik õppida reporteritööd: teha videointervjuu mõne esineja või korraldajaga. Rühmatöö on väga praktiline, pärast lühikest teooriaosa saab iga osaleja teha kaamera ees videointervjuu. Rühmatöö tulemuseks ongi need enda tehtud intervjuud, mida näidatakse ka teistele osalejatele JäPe programmi jooksul.

Kahes erinevas töötoas on võimalus oma tantsuoskused proovile panna. Breiktantsu rühmatöö juhendaja Carl Heinrich ütleb, et rühmatöös teeb ta sissejuhatuse breiktantsu, kuid need, kes on breigiga juba tuttavad, saavad kindlasti mõne nipi juurde. Noorel on võimalus osaleda koostöös ning laupäevaõhtusel vaba laval esineda koos teistega rühmatöös õpituga. Hakkama saavad kõik, kellele vähegi meeldib tantsida. Kaasa spordiriided, vesi ja teotahe.

Jane juhendamisel aga õpime erinevaid Iisraeli rahvatantse. Paljud laulud tantsude saateks on saanud inspiratsiooni Piiblist ning on ka messiaanlikke laule/tantse. Need tantsud on tihtipeale rõõmu väljendamiseks, Jumala ülistamiseks ning ka üksteise toetamiseks ja ühtsustunde loomiseks. Rühmatöös õpime ringtantse ja saame kindlasti ka mõned tantsud valmis, et näiteks vaba laval ka teistele esitada. Tule tahtega liikuda ja õppida midagi uut.

Kui on soov midagi käelist ja loomingulist proovida, siis kõige parem võimalus selleks on tekstiilikoti maalimise töötuba. Töötoa juhendaja Mariann on veendunud, et loovus on miski, mida ei ole vaja
lõplikult defineerida ja piiritleda, vaid lihtsalt olla avatud, tegutseda ja katsetada.

Tema töötoas arutamegi üheskoos loovuse ja loomingu üle. Selleks, et asi ei jääks vaid teoreetiliseks, joonistame ja maalime tekstiilist kottidele just seda, mis meie jaoks on hetkel oluline ja kõnekas. “Naudi oma tegevust, katseta ja proovi midagi uut.”

Kui sulle meeldib arutleda või huvitavad sind teiste kogemused, saavutused ja Jumala imed nende eludes siis kõige targem on sul ühineda Andruse ja Vaidoga.

Andrus räägib rühmatöös oma kogemustest imedega; sellest, kuidas Jumal on tema elu juhtinud ja plaanidesse sekkunud. Sellest, mis üldse on tänapäeva maailmas ime, kellega, kuidas ja miks need
juhtuvad ja mis nendega peale hakata.

Vaido rühmatöös arutleme koos kristlaseks ja ärimeheks olemise teemadel. Küsime, mismoodi meie kaasaegses maailmas käivad kokku Piibel ja äri.

Uurimise huvilistele on ülipõnev Piiblikümbluse rühmatöö. Juhendaja Helina ütleb, et Piibel on Jumala kiri meile, Tema sõnad, mille väärtust me kipume vahel alahindama, sest neid ei ole alati kerge mõista. Aeg Piibli seltsis on aeg Jeesusega ja seda me just rühmatöö jooksul teemegi. Lisaks avastustele selle sisust õpime ka paar lihtsat ja põnevat meetodit, kuidas ise Piiblit uurida. Tule, sööme koos eluleiba.

Proovi midagi uut ja ole osa loomise protsessist läbi koostegemise väe ning saa hingetarkust, vaimuerksust ja kehalisi rõõme.

Tekst: Tene Metsma