Juhtkiri 2/2017: Reformatsioon


Reformatsioon

Armas lugeja!

Ülemaailmselt tähistatakse tänavu 500 aasta möödumist Martin Lutherist alguse saanud reformatsioonist, täpsemalt selle hakust. Noor teoloog, kes suures kiriku masinavärgis igatses leida armulist Jumalat, ei pidanud pettuma. Lutheri eesmärk ei olnud sugugi reformatsiooni algatamine, vaid kiriku pöördumine Jeesuse Kristuse poole.

Vallandunud sündmusteahel, mis puudutas vaimuliku elu uuendamist, vajutas aga sügavaid jälgi ka poliitikasse, kultuuri, kunsti ja ühiskonda.

Meile tundub nii enesestmõistetav, et saame Jumala sõna lugeda ning lasta sellel end kõnetada oma emakeeles. Siiski ei ole meil tänases mugavas ja väga hästi arenenud ühiskonnas sageli aega, et midagi uurida või millegi üle mõtiskleda. Küsimusi on kindlasti palju ja erinevaid, kuid vastuseid otsime kanalitest, mis suudavad kümne sekundi jooksul meie uudishimu rahuldada. Jumala järgi tihtipeale lihtsalt ei jõua oodata. Olen ise pärit ajast, mil pidime kasutama lauatelefoni, et klassivennale helistada ja uurida, mida homseks õppida anti. Kui siis sõber juhtus kodus olema ja võttis telefoni vastu, oli harilikult esimeseks küsimuseks: “Mis teed?” Tänapäeval, kui telefon rändab omanikuga taskus kõikjale kaasa, on see küsimus muutunud ning tähtis on pärida: “Kus oled?”

Siiski tahan Sinult täna küsida selle vana küsimuse: “Mis teed?” Mida Sa parasjagu teed? Mida Sa laiemas mõttes oma eluga teed? Mida teed siis, kui Sul on raske või valus? Mida Sa teed, kui oled segaduses või tunned lootusetust? Mida teed, kui küsid elu mõtte järele? Kas ja kui tihti otsid vastuseid Piiblist? Mõni aeg tagasi levis internetis jagatud pilt lausega Don’t say God is silent, when your Bible is closed! (Ära ütle, et Jumal vaikib, kui Su Piibel on suletud!) Jumal on sama eile, täna ja igavesti. See tähendab, et ka Tema sõna on aktuaalne ja elav igal ajal.

See, et võime lugeda Jumala enda sõnu eesti keeles, on iseenesest suur ime ja õnnistus. Võib-olla parim viis reformatsiooni juubelit tähistada ongi võtta kätte Piibel. Tõesti, Piibli hoidmine on hea, aga alles lugedes on sellest kasu.

 

Joel Reinaru
Plussi peatoimetaja