Kas Jumal on olemas?


Enamus inimesi usub, et on olemas mingi jumalik kõrgem vägi. On miski, millest see maailm pärineb. Keegi, kes andis inimesele üleüldise õige ja vale äratundmise. Keegi, kes on oma käega juhtinud ajaloo saatust. Isegi ateistil on mingi asi, põhimõte, “jumal”, millele ta tugineb ja mida ülimaks peab.

 

Pelk tunne, arvamus või veendumus Jumala olemasolust ei ütle meile samas midagi selle kohta, kes ta on, milline ta on ja kuidas me saaksime teda tunda õppida. Küllaldane teave Jumalast tuleb üksnes temalt endalt, tema sõna kaudu Piiblis. Jumal on vägev ja varjatud, me ei saa teda tundma õppida oma patust piiratud inimlike meelte abil. Seepärast peame usaldama Tema enda kuulutust. Jumal lõi maailma ja Tema juhib ja valitseb seda. Veelgi enam – Jumal tuli Jeesuse Kristuse kujul maailma ja vabastas meid meie pattudest. Pole muud ega ühtegi teist Jumalat.

 

“Mina olen A ja O,” ütleb Issand Jumal, „kes on ja kes oli ja kes tuleb, Kõigeväeline.” (Ilm 1:8)

 

Palve: Jumal, ma usun, et sa oled midagi enamat kui ma loodan ja kardan. Kuule mind ja vasta mulle.
 

Autor: Liisa Rossi
Tõlkinud: Ragne Kepler