Kas teadsid, et Kapernauma linn kadus sajanditeks?


Kas Sulle tuleb tuttav ette selline linn nagu Kapernaum? Kust küll võisid seda nime kuulda? Kui vaatad tänapäeva suuri linnu, siis Kapernauma nende seas ei ole. Eestis ka niisugust kohta ei leidu. Huvitav… äkki on Kapernaumal midagi Piibliga pistmist? Õige vastus!

 

Jüngrid, imed, õpetused

Kui avame Uue Testamendi ja vaatleme evangeeliume, märkame, et Kapernauma mainitakse kõigis neljas evangeeliumis. See oli väga oluline linn Jeesuse maapealses elus. Kapernaumast olid pärit mõned Jeesuse kõige lähedasemad jüngrid, nagu Peetrus, Andreas, Jaakobus, Johannes, Matteus ja teised.

Paljud evangeeliumide kuulsaimad lood leidsid aset Kapernaumas. Just Kapernaumas oli Jeesus õpetamas, kui neli meest tõid Tema juurde oma halvatud sõbra, lastes ta läbi katuse alla. Jeesus tervendas halvatu ja andis talle tema patud andeks. (Mk 2:1–12)

Kapernaumas tuli Jeesuse juurde väeülem, kes palus, et Jeesus teeks ta sulase terveks. Väeülem ei pidanud ennast vääriliseks, et Jumala Poeg astuks tema kotta. Ta uskus, et ühestainsast Jeesuse sõnast piisab, et tema sulane saaks terveks. Jumal tasus väeülemale tema usku mööda. (Mt 8:5–13) Kapernaumas tervendas Jeesus Peetruse ämma, kes oli palavikus (Lk 4:38–39), ja sealses sünagoogis õpetades rääkis Jeesus tõelisest leivast, eluleivast, kes on Tema ise (Jh 6:22–59).

 

Oli ja oli, aga enam ei ole?

Nagu näeme, oli tegemist olulise linnaga, kus Jeesus tegi palju tegusid. Mis sai aga Kapernaumast pärast Jeesust? Paljud ei tea, et Kapernaum jäeti maha. 1. sajandil pärast Kristust mainib linna juudi ajaloolane Josephus. Ka 6. sajandil nimetab seda üks kristlik vaimulik. Kui aga 11. sajandil jõuavad Euroopast pühale maale ristisõdijad, pole Kapernaumast midagi alles. Täpselt ei ole teada, mis põhjustel linn hüljati. On arvatud, et Kapernaum hävis paljude sõdade ja konfliktide tagajärjel, mis toimusid pühal maal pärslaste ja hiljem araablaste ning Ida-Rooma riigi vahel. Igal juhul unustati isegi Kapernauma asukoht, nii et arheoloogid leidsid selle uuesti alles 19. sajandil. Tänapäeval on Kapernauma väljakaevatud varemed väga populaarsed Iisraeli külastavate turistide seas. Meilgi on võimalus jalutada tänavatel, kus Jeesus kõndis. Miks aga juhtus Kapernaumaga nõnda, et ta kadus ja unustati?

 

Lõpp tuleb, aga milline?

Vastuse võime leida Jeesuse enda sõnadest: „Ja sina, Kapernaum, kas sind ülendatakse taevani? Ei, surmavallani tõugatakse sind alla“ (Lk 10:15).

See salm on osa pikemast tekstist, kus Jeesus sõitleb linnu, mis nägid Tema tegusid, kuid ei parandanud meelt. Kapernaum oli üks nendest, mille elanikud ei  pöördunud oma pattudest, kuigi Jeesus tegi seal suuri imesid. Jumal aga ei jäta oma tõotusi täitmata.

Ühel hetkel saabub lõpp – „täitsa lõpp”. Linnad ja rahvad kaovad ajalukku, kui lastakse mööda Jumala antud võimalused. Samuti on inimestega. Kapernauma lugu võiks meid juhtida selleni, et näeme Issanda antud armuaega meile ja võtame vastu Tema pakutud armu. Ükskord tuleb lõpp ja meiegi peame astuma püha Jumala palge ette. Millele me seal loodame? Kas saame siis öelda, et oleme meile antud aega hästi kasutanud?

 

Oleme targemad

Eelnev jutt ei ole mõeldud hirmutamiseks. Hirmutamine oleks see siis, kui meil poleks lootust. Aga meil on lootus – Jumal on saatnud oma Poja Jeesuse, et meie võiksime pärida igavese elu ning olla Temaga osaduses nii siin maa peal kui ka igavesti taevas. Samamoodi, nagu Jeesus tegutses Kapernaumas, nii tegutseb Ta tänapäeval meie keskel. Praegu on meil võimalus meelt parandada ja Ta vastu võtta. Kui seda teeme, siis oleme targemad kui kapernaumlased, kelle linn ei jäänud püsima ja kadus.

 

Tekst Robert Bunder
Foto Pixabay

 

Artikkel ilmus ajakirjas Pluss 1/2021 Kevad

Täisversiooni väljaandest saad lugeda siit