7 kirja Ilmutuse raamatu kogudustele


Ilmutuse raamatus, mis on Piiblis viimane, jagab Jeesus väga tähtsaid sõnumeid seitsmele Väike-Aasia kogudusele. Kuigi meile võivad need kirjad kauged tunduda, on tegelikult neist palju õppida ka tänapäeva kogudustel.

1. Efesose kogudus (Ilm 2:1-7)

Selle kuulsa kaubalinna kogudus oli püsiv õpetuse läbikatsumises ning valmis kannatama Jeesuse nime pärast, kuid sellegipoolest häiris Jumala Poega, et nad oma esimese armastuse olid maha jätnud. Teisisõnu, nad ei olnud enam nii kirglikud, janused ja innukad armastama. Teame ju, et see oli ja on üks olulisemaid Jeesuse käske. (Mk 12:30-31) Võime küll kannatada, olla kuulekad, kuid kui meis pole seda tõelist põlevat armastust, on kõik eelnev kasutu. (1Kr 13:1-3)

 

2. Smürna kogudus (Ilm 2:8-11)

Jeesus nägi selle koguduse kannatusi, selle vaesust, teotusi valejuutide poolt ja palju muud, kuid ometi ta ütleb, et kogudus on rikas. Rikkus ei seisne varas või isegi liikmete arvus, vaid hoopis taevastes rikkustes, seal hulgas armastuses ligimese vastu. (Mt 6:19-21) Kogudust hoiatatakse, et tuleb tagakius, mõned neist visatakse lausa vangi, kuid Jeesuse julgustus on imeline: kui ollakse ustavad surmani, siis ometi ei tee surm kahju, vaid võitjatele kuulub elupärg.

 

3. Pergamoni kogudus (Ilm 2:12-17)

See kogudus elab justkui lõvikoopas, ebajumalateenistuse keskuses, siiski nad ei salga Jeesuse nime kõikide raskuste sees. Kuid on suur aga – koguduses levib valeõpetus. Leidub liikmeid, kes teenivad ebajumalaid ning hooravad. On tõsi, et kogudus on väljastpoolt võitmatu, kuid kergesti võidetav seestpoolt. Valed õõnestavad kogudust ning juhivad Jumalast eemale. Seepärast ongi oluline, et õpetus oleks alati Jumala Sõnaga kooskõlas. Kõik vastupidine tuleb kõrvaldada.

 

4. Tüatiira kogudus (Ilm 2:18-29)

Teenimine ning armastus on selle koguduse tugevused, peale selle on neil usku ning kannatlikkust. Kuid ka sellesse kogudusse on pugenud valeõpetus valeprohveti Iisebeli näol. Sama nimi on Vanas Testamendis julmal kuningannal, kes teenis ebajumalaid. (1Kn 16:29-34) Seega on ülimalt oluline pidada kinni Jumala Sõnast, sellest päris evangeeliumist, et mitte eksida teelt. Kes peab vastu lõpuni, saab tasu Jumala käest!

 

5. Sardese kogudus (Ilm 3:1-6)

Kogudusel on nimi ja ta tundub olevat elus, kuid tegelikult on surnud – tema teod pole piisavad Jumala ees. Jah, on Jumala arm ja abi, kuid kogudus peab parandama meelt ja valvama, sest ei ole teada aega, mil Issand tuleb. Ainult laisk ei valva, tema tähelepanu on hajunud. Jeesus õhutab ka meid mitmel korral oma mõistukõnedes valvama Tema tulemise järele: Mt 24, 25 ja Lk 19:11-27.

 

6. Filadelfia kogudus (Ilm 3:7-13)

Selline kogudus on kõikidele eeskujuks oma püsivuse poolest. Neil on vähe jõudu, kuid nad on ustavalt Sõna hoidnud; keegi ei ole salanud Jeesuse nime. Isegi vaenlane tunneb, et see kogudus on tõeliselt Kristuse oma. Selle ustavuse pärast lubab Jeesus, et säästab nad läbikatsumistest. Neid ootab suur tasu taevas, koht Tema kuningriigis. See on täiesti võimalik koos Jumalaga. (Mk 10:27)

 

7. Laodikeia kogudus (Ilm 3:14-22)

Kellele meeldib leige kohv või tee? Pigem ikka juba kuum või külm. Jumalale ei meeldi mitte sugugi leige kogudus, kus ei olda tulised. Kogudus jäi Jumalale võõraks, mugandus oma rikkusele lootes. Jumal näeb neid aga sellistena, nagu nad tegelikult olid – vaesed, näljased, alasti. Jeesus pakub neile valgeid rõivaid, eluaset ning kulda, vaja on ainult pöörduda. Meeleparandus ongi lahendus, mida Jeesus pakub igas oma armastavas noomituses öeldes: „Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt!“

 

Tekst Marilill Roosimaa
Foto Pixabay

 

Artikkel ilmus ajakirjas Pluss 1/2020 Märts

Täisversiooni väljaandest saad lugeda siit