Kuidas võiksin Piibli lugemisega algust teha?


Parim viis Piibli lugemisega alustamiseks on lugeda kõigepealt läbi üks evangeeliumitest. Valik võib olla keeruline, sest igal evangeeliumil on omad suurepärased omadused. Võid valida Markuse evangeeliumi kaunistusteta ilu – just selle karmuses peitubki selle võlu. Võid valida ka Johannese evangeeliumi, kust leiad eest sooja ja kaunivärvilise maailma. Vahet pole, millise nimelt valid, ent alusta kindlasti evangeeliumitest, loe need kõik läbi ja seejärel võta järjest ette kogu Uus Testament. Üks raamat korraga, algusest lõpuni ja iga päev jõudu mööda.

Kui oled Uue Testamendi näiteks kaks korda läbi lugenud, võid edasi minna Vana Testamendi juurde. Kaks esimest Moosese raamatut on lihtsasti loetavad, ent seejärel võivad peamurdmist tekitada kunagi juutidele antud seadused, mis ei ole mõeldud meile, mittejuutidele. Prohvetite puhul on väga oluline aru saada, millal ja millistes oludes need raamatud kirjutati. Selle juures võib Sul veidi rohkem abi vaja minna. Ent see on seda vaeva väärt – ka Vana Testament on täis peidetud aardeid!

“Jumala iga sõna on selge, tema on kilbiks neile, kes otsivad kaitset temalt.” (Õpetussõnad 30:5)

 

Palve: Hea Jumal, kuidas võiksin mõista, kui keegi ei seleta? Aita mind tee algusesse, millel õpiksin Sind tundma.

 

Autor: Erkki Koskenniemi
Tõlkinud: Katrin Kask

 

Allikas: Bible Toolbox