Koolitades uusi juhte

Koolitades uusi juhte

Aprillikuu esimesel nädalavahetusel toimus Rannamõisa kogudusemajas järjekordne seminar noortejuhtidele. EELK Noortejuhtide seminar on kaks korda aastas toimuv koolitus, mis on mõeldud noortejuhtidele, et edendada ja toetada Eestis tegutsevates kogudustes noortetööd. Möödunud seminari teemaks oli „Ürituste ja laagrite korraldamine”. Üle Eesti kogunes peaaegu 30 praegust ning tulevast noortejuhti, kes kogusid uusi teadmisi ürituste korraldamise kohta erinevate temaatiliste ettekannete kaudu.

 

Seminari koolitajateks on aktiivselt tegutsevad noortejuhid Joel Reinaru, Triin Salmu, Kristiina Seppel, Raul Suurväli, Helen Kuldkepp ja Tene Metsma. Külalistena viisid ühe seminari läbi ka Ranno Seppel ning Indrek-Eliel Tambek misjoniühendusest KOMA, kes teevad noortetööd läbi jalgpallitreeningute. Õpetuslikest teemadest võeti põhjalikult läbi laagrite ja noorteõhtute korraldamise põhipunktid ning lisaks informeeriti ka nende osas riiklikest seadusest, mida hea teada. Seminaride pidajad julgustasid noori võtma rohkem aega piibli lugemiseks ning Jumalaga ühise aja leidmiseks, sest enda vaimulik kasv on oluline osa teistele juhiks olemise teel.

 

Lisaks seminaridele anti noortele võimalus töötada ka väikegruppides, arutleda üksteisega noortetööd puudutavatel teemadel, kiita üheskoos lauluga Jumalat, osaleda Rannamõisa kirikus toimuvatel õhtupalvustel ning vaadata ka kristliku sisuga filmi „War room“ ja mängida lauamänge.

 

Kuigi ühiseid mänge toimus nii kogudusemajas sees kui ka värskes õhus, tehti veel midagi ekstreemset ja Rannamõisa kogudusele eripärast – kõik osalejad viidi Tabasalu kardirajale, kus ka Rannamõisa koguduse noorte rallitiim igakuiselt koos sõitmas käib. Kogudusel on ostetud kaks autot, mille läbi on võimalik kogudusel noorte poiste seas teha misjonitööd. Kõigile autohuvilistele anti võimalus juba päevi näinud autodega rallitades kätt proovida.

 

Enne nädalavahetuse lõppemist loositi osalevate koguduste vahel välja uued „eestpalvekogudused“ – kuni järgmise seminarini saab loosi teel tulnud koguduse ja eriliselt noortetöö eest palvetada, ja soovi korral ka üksteisel külas käia. Järgmine EELK Noortejuhtide seminar toimub 28-30.10 2016 ning läbivaks teemaks on “Erinevad meetodid ja vahendid”, kus jagatakse noortele teadmisi laagrite ja noorteõhtute sisustamiseks.

 

Vaata ka Plussmeediale antud videointervjuusid!

 

Tekst Gloria Eliisabet Jäätma
Foto LNÜ / Titta Marita Hämäläinen