Maikuu esimene pühapäev – PIIBLIPÜHA


Maikuu esimesel pühapäeval tähistame koos Ühinenud Piibliseltside, Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute ja kõigi kristlastega piiblipüha.

 

Kreeka päritoluga sõna „Piibel“ tuleneb sõnast biblia (raamatud, kirjarullid). Piibel sisaldab eri pikkusega teoseid, moodustades terve raamatukogu, kus leidub ajalugu, elulugusid, poeesiat, õpetussõnu, ettekuulutusi jpm.  Sellest kirjanduslikust koguteosest on inimesed aastasadade jooksul leidnud eluks tarkust, lohutust ja tuge.

Piibel on sündinud Lähis-Idas, muistse Iisraeli rahva hulgas ja esimeste kristlike koguduste keskel. Piibli raamatud on kirja pannud umbes nelikümmend autorit rohkem kui tuhande aasta jooksul. Nende hulgas oli kuningaid, karjuseid, preestreid, kalureid, arst jt.

Piibli esimene osa, Vana Testament jutustab sellest, kuidas Jumal lõi maailma, kuidas inimene langes pattu ja kuidas Jumal valis iisraeli rahva, et valmistada seda ette Jeesuse vastuvõtmiseks. Teine osa, Uus Testament jutustab Jeesusest, tema õpetusest, heategudest, surmast ja ülestõusmisest, aga ka varase kiriku tekkimisest ja elust. Piibel on kristluse alusdokument, kristlaste pühakiri.

 

Piibli lugemine läheb kiirelt! Mõne Piiblis sisalduva raamatu võib läbi lugeda vaid mõne minutiga. Pooled saab läbi vähem kui poole tunniga. Tervelt 23 raamatut saab läbi vähem kui 20 minutiga! See on võrreldav ajaga, mida inimene kulutab päevas e-posti vaadates või sotsiaalmeediat jälgides. Kõige lühemad on 2. ja 3. Johannese kiri, mille lugemiseks kulub paar minutit. Alla viie minutiga saab hakkama ka prohvetite, Filemoni, Obadja ja Juuda kirjaga. Seevastu Hesekieli ja Taaveti laulude lugemiseks kulub viis tundi ning kõige pikemad on 1 Moosese ja Jeremija raamatud – viis ja pool tundi lugemist.

 

Piibel on maailmas kõige enam tõlgitud raamat. Piiblit tõlgitakse eri keeltesse algkeeltest, milledeks on Vana Testamendi puhul heebrea keel ja Uue Testamendi puhul kreeka keel. Rahvusvaheliste piiblitõlkeorganisatsioonide statistikast selgub, et 2019. aasta lõpul oli emakeelne tervikpiibel olemas 694 keeles, millede rääkijaid on 5,7 miljardit. Uus Testament oli selleks ajaks ilmunud 1542 keeles, mida räägib 793 miljonit inimest. Mõni väiksem piibliosa oli ilmunud 1159 keeles 463 miljonile inimesele.

Aga tervelt 3964-s keeles 7359-st pole veel ilmunud ühtegi emakeelset piibliosa! Tõsi, need on väikesed keeled, mille rääkijate arv ulatub “ainult” 255 miljonini. Just nendele keeltele ongi tänapäevaste piiblitõlkijate tähelepanu pööratud. Tihti elavad nende kasutajad paigus, kuhu ligipääs on kas maastiku või poliitilise olukorra tõttu keerukas.

 

Piiblit on tõlgitud varemgi pandeemia ja ohtliku olukorra keskel maailmas! California noormees Cameron Townsend sõitis aastal 1919 koos abikaasaga Guatemalasse tõlkima Piiblit kaqchikeli rahvale. Cameron oli varasemalt oma silmaga veendunud, et pühakirju vajatakse emakeeltes – Piibli ostust huvitatud põlisrahvad ei mõistnud olemasolevaid hispaaniakeelseid pühakirju. Kogu maailmas levis sel ajal Hispaania gripp, aga see misjonäre ei hirmutanud. 1929 ilmus kaqchikeli keelne Uus Testament.

 

Saame olla tänulikud emakeelse Piibli eest, kuigi eesti keelt kõnelejate arv on väga väike! Eesti Piibliselts on koostöös Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutega alustanud ettevalmistusi uue piiblitõlke väljaandmiseks. Kutsume üles kõiki Eestimaa kogudusi toetama uue piiblitõlke tööd. Piibel kaasaegses eesti keeles on väärikas eesmärk emakeelse Piibli 300. aastapäevaks aastal 2039.

 

Eesti Piibliselts on teinud kättesaadavaks ka online-versioonis Piibli.

 

Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel. Psalm 119:105

 

Palve:
Püha Jumal, tuleme tänuga Su ette.
Täname Sind Pühakirja eest. Sinu Sõna toob selguse, julgustuse ja lootuse ning jääb alati meile juhiks – jalale lambiks ja valguseks me teerajal.
Me täname Sind piibliseltside töö eest kogu maailmas. Sinu õnnistusel on Pühakiri täna kättesaadavam kui kunagi varem. Palume koos kõigi maailma kristlastega, et igaüks saaks lugeda Piiblit oma keeles.
Me palume nende eest, kes oma usu tõttu on pidanud ohverdama oma elu või keda nende usu pärast taga kiusatakse. Toome palves Su ette need, kes töötavad maades, kus kristlane olla on ohtlik. Aita meid, et me ei oleks vait, vaid valmis seisma nende eest, keda taga kiusatakse Sinu riigi ja õiguse pärast.
Täida meid ülestõusmise lootusega ja tee meist Jeesuse armastuse tunnistajad.
Seda palume Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.
Aamen.

 

Allikas: Eesti Piibliselts