Mida head saab teada GLS konverentsilt?


GLS konverensti 2018.novembri ettekannetelt kirja pandud parimad mõtted:  

  • Jeesus andis meile ülesande kuulutada evangeeliumi, aga ei öelnud täpselt kuidas seda teha – selles osas usaldas ta meid, ehk siis võime olla selles osas loomingulised.

 

  • Pidevalt peaksime tegema oma elus ja organisatsioonis seda, et kõik inimlik välja kraapida ja oluline välja filtreerida (nagu tegi Martin Luther).

 

  • Visiooni täitmiseks palu Jumalalt, et Ta saadaks Sulle õigeid inimesi.

 

  • Juhid hoolitsevad keskkonna loomise eest – et inimesed tunneksid usaldavat kohta ja see tooks neist välja parima.

 

  • Kui tegutsed mingis suunas, siis saad kas õnnistuse või õppetunni – aga mõlemad on väga väärtuslikud!

 

  • Kui Sa ootad tegutsemisega seni kuni oled 100% valmis, siis jääd alati hiljaks.

 
-Sirli Kaera
Plussmeedia tegevtoimetaja
 
 

GLS 2019 toimub juba 15-16.novembril
Kindlasti leiad Sinagi sealt palju häid mõtteid, ükskõik mis eluvaldkonnas tegutsed!