Mikk Leedjärv – kogudus peaks teenima Jumalat ja ligimesi


Mikk Leedjärv on EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse vaimulik. Ta on kasvanud üles koguduse keskel ja juba leeripäeval öeldi talle: „Poiss, sinust saab kirikuõpetaja.“ Kogudus on tema silmis Jumala tööriist ja oluline osa iga kristlase elust.

 

Mis on koguduse kõige suurem ja olulisem eesmärk?

Koguduses on eesmärk teenida Jumalat ja ligimest. See hõlmab kõiki tegevusi, mida koguduses tehakse, kui see on suunatud Kristuse ja Tema kiriku edendamisele. Jumalateenistus on ilmselge näide, kuidas teenitakse Jumalat. Kiriku ümbruse koristamine, üksteise toetamine ja ülesehitamine ehk osaduses olemine, mida mõned tänapäeval ka kogemuste jagamiseks nimetavad, võib samuti olla Jumala teenimine. Hoolitsema peame ka materiaalse eest, mis meie kätte on usaldatud, samamoodi nagu tuleb hoolitseda oma hinge ja ligimeste eest. Ühesõnaga koguduse eesmärgiks on mitmetahuliselt teenida.

 

Kogudused on kodud ja igal kodul on oma eripärad. Mis teeb koguduse unikaalseks?

Igal kogudusel on oma eripärad, mis sõltuvad ümbritsevast kogukonnast ja ajast. Muutuvad inimhulgad ja nii võibki kogudust võrrelda organismiga, mis pidevalt muutub, kuid mille tuum on kindlalt paigas. Minu jaoks on üks põhiküsimus olnud, kuidas kogudusena saaksime seostuda ja teenida kogukonda. Koguduses teenime küll Jumalat ja üksteist, aga päriselt oleme siin ka kogukonna jaoks. Peaksime suunama ja prohvetlikult kõnelema kui näeme, et vaja on muutusi. Kogudus ei ole vaid väike grupp kooskäivaid inimesi, vaid oma piirkonna vaimuliku maailma kese. Peaksime olema tööriist, mille kaudu Jumal saab teha oma tööd.

 

Kogudus on ka perekond, mis koosneb erinevatest inimestest. Mis Sa ütleksid inimesele, kes arvab, et saab hakkama ilma koguduseta?

See on individualistlik lähenemine, mida võiks nimetada raamatukristluseks. Arvatakse, et kõik vajaliku saab raamatust. See on poolik tunnetamine nagu ütleb Paulus (1Kr 13:9-10). Iseennast saab teenida, aga olemata jääb ühine arutelu, koosolemine, koguduse osadus ja armulaud, ilma milleta ei saa olla kristlane. Preester näiteks saaks iseendale armulauda pühitseda, kuid olles juba selles ametis, ta tõenäoliselt mõistab,  et see ei saa vaid tema endaga piirduda.

Soovitaksin leida koguduse, mis on rajatud õigele alusele, sest sealne osadus aitab kasvada. Lihtsad tingimused aitavad ära tunda, kas kogudus või konfessioon on osa Kristuse kirikust. Tunnistatakse, et Jumal on maailma Looja, Jeesus Kristus päästja ja Püha Vaim pühitseja, aitaja, toetaja – siis on tegemist kristliku kogudusega.

 

Küsitles Katarina Kaleininkas
Foto Karl Alfred Baumeister