Uus Generatsioon: Palve igal ajal ja igas kohas – ka koolis


Juba 2015. aastast on Eestis tegutsenud noorteliikumine Uus Generatsioon (UG), mis kutsub üles kooliealisi kristlasi looma enda koolis palvegruppe, et palvetada enda koolijuhtide, õpilaste ja õpetajate eest. See palvele suunitletud oikumeeniline kristlik liikumine sai alguse Norrast ja praeguse seisuga on Eestis aktiivseid kooligruppe ligi 20 ning selles töös osaleb ligi 80 kooliealist noort. UG üle-eestilises meeskonnas on 9 vabatahtlikku, kes aitavad eri viisidel seda tööd koordineerida.

  

Visioon – 5 aastat 1000 noort

Sellesse meeskonda kuuluva disainer Regina jaoks on UG ainulaadne viis avastada Jumalat ning selle kaudu iseennast, uurida ja jagada Tema Sõna. „UGs olen õppinud aega planeerima paremini, usaldama Jumalat rohkem ning julgemalt palvetama,“ räägib ta. „UG avab külgi, mida eneses algselt ei osanud leida, näiteks tiimis töötamine. UGs võib osaleda iga noor, tähtis on, et ta ennast tunneks väärtustatuna täpselt sellisena nagu ta on!”

Organisatsioonina on UG missiooniks muuta 2026. aastaks koolis palvetamine noore kristlase teekonnal normaalseks osaks ning visioon on, et selleks ajaks on palvegruppides osalemas 1000 noort.

 

Mida UG teeb?

Töö jaguneb suures mastaabis kaheks: palvegruppides palvetamine ning sõbramisjon. Läbi mitmete aastate on tehtud näiteks märkmepaberite ning heade sõnumitega siltide jagamist, erinevate palvegruppide initsiatiivil on tellitud kristliku sõnumiga T-särke, loodud palvekaste, prinditud on kooli ülespanekuks heade soovidega plakateid ja palju muudki põnevat. Kõige sellega soovitakse luua kooli mõnusam ja rõõmsam õhkkond. Uus Generatsioon tahab olla oma liikmesgruppide selja taga, igati toetada ja julgustada neid tegema samme, mis aitaksid levitada evangeeliumit üle Eesti.

 

Usk ja teod

Uus Generatsioon annab noortele kristlastele võimaluse kasvada vaimselt. See annab julguse rääkida enda isiklikust usust ja palvetada, luua oikumeenilisi konfessioonidevahelisi sidemeid terveks eluks ning rakendada evangeliseerimist igapäevaellu. „UG on minu jaoks hea koht, kus saan koolis sõpradega palvetada üksteise eest ning jagada muresid-rõõme. UGs olen õppinud jagama teistega oma muresid ning tundma, et ma pole üksi,“ räägib Renata, kes on üks palvegruppides osalejatest. Vaimulikus elus on UG andnud talle oskuse paremini teiste eest palvetada. „UGs võiksid osaleda kindlasti kristlased, sest koolielus tulevad need palved alati kasuks. See on väga äge koht, kus saab koolis nii rääkida kui ka jagada evangeeliumit koos armsate inimestega,“ lisab ta. Ühiskond vajab kristlasi, kes näitavad oma usku tegudega. „Sest nii nagu ihu ilma vaimuta on surnud, nõnda on surnud ka usk ilma tegudeta.“ Jaakobuse 2:26.

 

Iga-aastased ühisnoortekad

Sügisel, juba oktoobrikuus on kõik soovijad oodatud meie noortekatele nii Tallinnas kui Tartus.
Kohtume Tartus Kolgata Baptistikoguduses 8. oktoobril 2021 kell 18:30 ja Tallinnas Oleviste koguduses 15. oktoobril 2021 samuti kell 18:30.

 

Oled teretulnud liituma koos oma noortetööga, sest just noored on need, kes on igapäevaselt kooli keskkonnas ning just kool on potentsiaalseks kasvuks koguduste noortetöödele. Ühisnoortekal on võimalus kuulda erinevate koolide julgustavaid tunnistusi noortelt palvegrupiliikmetelt ja ise enda kooli palvegrupiga algust teha! Õhtu osa on ka ülistus, söök ja lahedad inimesed!

Tekst Rahel Hollman
Fotod erakogu

 

Vaata siit videost, kuidas UG töö on muutnud elusid!

Oled kooliõpilane või tudeng? Uuri, kas Sinu koolis juba tegutseb UG palvegrupp või ole esimene, kes selle oma kooli toob!

Rohkem infot lähenevate ürituste ja tegutsevate palvegruppide kohta leiad Uue Generatsiooni Facebooki (@UusGeneratsioon) või Instagrami (@uusgeneratsioon) lehelt.

 

 

Sõbrapäev 2021 Pirita majandusgümnaasiumis

Maaülikooli palvegrupp 2020-2021 õppeaasta

Viimsi Gümnaasiumi palvegrupp 2020-2021 õppeaasta