21. detsember – Toomapäev

21. detsember - Toomapäev

Toomapäev on tähtpäev kirikukalendrist. Millega see seostub?

Jeesus ilmus jüngitele pärast ülestõusmist. Üks Tema kaheteistkümnest jüngrist, Toomas, oli kahtleja või isegi realist tänapäeva mõistes, kes ei tahtnud uskuda seda, mida ta ei näinud. Oma kahtlustega on ta eeskujuks paljudele tõeotsijatele ka tänapäeval. Jeesuse ja Toomase kõnelust saame lugeda Johannese evangeeliumist, 20.24-29:

Aga Toomas, keda nimetatakse Kaksikuks, üks kaheteistkümnest, ei olnud nendega, kui Jeesus tuli. 
Teised jüngrid ütlesid nüüd talle: „Meie oleme näinud Issandat.”
Aga tema ütles neile: „Kui ma ei näe tema käte sees naelajälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemeisse ega oma kätt tema külje sisse, ei usu ma mitte!” 

Ja kaheksa päeva pärast olid ta jüngrid taas kodus ja Toomas nendega. Uksed olid lukus, aga Jeesus tuli, jäi seisma nende keskele ja ütles: „Rahu teile!” 
Seejärel ta ütles Toomale: „Pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ning pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära ole uskmatu, vaid usklik!” 
Toomas vastas talle: „Minu Issand ja minu Jumal!” 
Jeesus ütles talle: „Kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad.” 

Tõenäoliselt tegutses Toomas misjonärina Indias. Seal ta suri veretunnistajana Lõuna-Indias ning maeti Madrase lähedale.

Palve: Kõigeväeline igavene Jumal, Sina lubasid apostel Toomal kahelda Jeesuse ülestõusmises ja veensid teda sõnades ja nägemises. Aita meid meie uskmatuses, et me võiksime ometi kindlalt uskuda ja tunnistada Kristust oma Jumalaks ja Issandaks, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.