“Lubadused” – Pluss 2/2021 juhtkiri


Tere, armas Plussi lugeja!

Kuigi mitmed meile armsad asjad võivad hetkel olla keelatud, siis keegi ei keela Sul lugeda seda järjekordselt vägevat ajakirja. Kasuta oma õigust ja sukeldu seekord põnevasse lubaduste maailma! 

 

Jeesus on tõotanud olla iga päev meie juures. See on üks kaunimaid lubadusi Piiblis, mis võtab lausa hingetuks, sest kes oleme meie, et Jumala Poeg tahaks või võiks meie juures olla? Aga just nii on Ta ise lubanud (Mt 16:20). Kuid kas kõiki ilusaid lubadusi saab uskuda? Jumala tõotusi küll, ent inimeste omasid paraku mitte. Vahel ju antakse kauneid lubadusi isekast soovist kellelegi meeldida või eesmärgiga kelleltki midagi saada. Silmakirjalikkus aga ei püsi kaua varjus ja tuleb lõpuks alati päevavalgele, ning siis saab kahjustatud midagi palju enamat kui äranutetud silmameik. Usaldus on kaotatud!

 

Seda võin sulle lubada, et inimsuhetes tekib alati olukordi, kus keegi murrab antud lubadust ja keegi saab haiget. Ilmselt oled oma elu jooksul seda kogenud. Kindlasti oled ka ise olnud põhjuseks teiste haiget saamisele. Aga „Jumal ei ole inimene, et ta valetaks“ (4Mo 23:19).

 

Kas Jumalat saab usaldada? Kui Jumal on midagi lubanud, siis on Ta seda alati ka teinud. Meil on see õnnistus, et võime läbi aastatuhandete kulgenud Lugu lugeda ühtede kaante vahelt ning näha Jumala ustavust ja usaldusväärsust. Kõik lihtsalt ei ole toimunud viisil ja ajal, nagu inimesed seda on oodanud. Jumalal on oma aeg. Seepärast peame ka meie olema mingites asjades kannatlikud, et Jumala tõotusi kätte saada. Näiteks on meile lubatud igavest elu ning uut taevast ja uut maad (Ilm 21), aga meie jaoks ei ole see veel käes.

 

Kas aga Jumal on ikka kõike lubanud, mida ehk eeldame, näiteks muretut elu ja lotovõite? Paljudel võib olla selline ettekujutus, et kui saan kristlaseks, siis – nägemist, probleemid!

Oma jüngritele lubas Jeesus pigem vastupidist: „Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud enne teid.“ (Jh 15:18) Jeesuse järgimine seab meid valiku ette: „Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle.“ (Jh 12:25) Miks on seda vaja teada? Just sellepärast, et me ei looks valesid ettekujutusi ega ootaks seda, mida pole lubatud.

 

Keegi on öelnud, et kui Sa ei suuda uskuda, et Jumal teeb tänapäevalgi imesid, siis pead Sa loobuma ka Tema tõotustest. Kui arvame, et Jumal on mingis valdkonnas muutunud, siis miski ei garanteeri, et muutus pole toimunud ka teistes valdkondades. Õnneks aga teame, et Jumal on valguste Isa, „kelle juures ei ole muutust ega varjutuse varju“ (Jk 1:17) ning „Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti“ (Hb 13:8)!

 

Joel Reinaru
Plussi peatoimetaja