Milleks meile kogudus?

Milleks meile kogudus?

Mõni kristlane küsib, milleks talle kogudust vaja on. Saan ise ka hakkama. Loen Piiblit ja palvetan – sellest peaks ju piisama. Kas tõesti? Siin on seitse punkti, mis selgitavad koguduse tähtsust meie elus.

1. Palve ja tunnistus

„Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks! Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda.“ Jk 5:16

Inimestele ei meeldi oma vigu ja eksimusi teistele tunnistada. Nad ei taha, et neid kritiseeritakse. Jumal näeb ja teab meie patte, kuid Ta tahab, et me neid ka ise märkaksime ja Temalt nende eest andeks paluksime. Tähtis on oma patud ka kogudusele tunnistada ja koos kogudusega nende pärast palvetada. Niimoodi üksteise eest palvetades muutub kogudus terviklikumaks ja kindlamaks.

2. Jeesus koos meiega

„Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.“ Mt 18:20

Evangeelsete kristlaste elus on Jeesusel kõige tähtsam roll. Kogudusega koos olles ja palvetades on Tema koos meiega. Seda on tunda nii jumalateenistustel, lastepäevadel kui ka noorteõhtutel. Kus iganes kristlased kogunevad, võib kogeda Jeesuse ligiolu ning Jumala armastust.

3. Õigel teel püsimine

Kogudus on koht, kus kristlased saavad usus kasvada. Eriti oluline on see just tänapäeval, mil väga paljud inimesed Jumalat ei tunne. Peame suutma igapäevaelus, kus meid ümbritsevad mittekristlased, õigel rajal püsida. Üksi on seda väga raske teha. Vajame tuge ja juhtimist, mida armastav kogudus pakub. Enda panustamine kogudusse ja selle osaks olemine on noorele kristlasele hädavajalik. Ahvatluste tee on lai, kuid ohtlik. Tee Jeesuse juurde on kitsas, aga turvaline!

4. Küsimused

Väga paljudel uutel kristlastel tekib küsimusi, millele on raske iseseisvalt vastust leida. Kogudus on koht, kus võib küsida nii isiklikke kui ka usu ja Jumalaga seotud küsimusi. Alati leidub keegi, kes vastust teab, ja kui ei tea, siis uuritakse see koos välja. Koguduse roll inimese usuelus on äärmiselt tähtis. Just koguduses süttib meie usuleek põlema. Kui noored kristlased ei saa oma küsimustele vastuseid, siis sageli nende leek kustub. Kuid kui nad koguduse juurde tuua, saab nende leek taas süüdatud.

5. Üksteise teenimine

„Teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses!“ Gl 5:13

Kristlastena ei teeni me ainult Jumalat, vaid ka kaasinimesi. Seda nii koguduse sees kui ka väljaspool kogudust. Kõik, mida jätame tegemata oma kaasinimestele, jätame tegemata ka Jeesusele. Ligimesearmastus paneb meid tegutsema ja teisi teenima. Suur on see, kes teenib.

6. Perekond

„Sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend ja õde ja ema.“ Mk 3:35

Kogudus ei ole perekond selle traditsioonilises mõttes, vaid rühm inimesi, kes hoolivad üksteisest, armastavad üksteist ning on üksteisele toeks ja abiks. Palju on neid, kes on oma peres ainsad kristlased ja ei pruugi sealt oma usule mõistmist leida. Sellisel juhul ongi kogudus nende kristlikuks perekonnaks.

7. Osadus

Kristlaste vahel on osadus. Tunneme seda, kui viibime kristlaste seltskonnas, kuid keegi ei oska sellele näppu peale panna. Isegi mittekristlased tajuvad seda ja imestavad, kuidas on võimalik, et inimesed hoolivad üksteisest ja on alati valmis aitama. See tuleb Pühast Vaimust. Ühine elu Jumalas, teiste teenimine, koos palvetamine ja üksteisele tunnistamine loovadki osaduse.

 

Tekst Triin Salmu

Artikkel ilmus Pluss-ajakirjas 1/2011