Lemmik-kirjakoht: „Ära karda, sest mina olen sinuga”


Lemmik kirjakoht Piiblist:
Jesaja 41:10: „Ära karda, sest mina olen sinuga; ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal: ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega!“

Mäletan, et kui võtsin Jeesuse oma isiklikuks Päästjaks, ei osanud ma kordagi mõelda, et Jumala Sõna on nii isiklik ja mõeldud Tema laste ja ka minu jaoks individuaalselt. Suutsin siis vaid kujutleda, et Jumal ütles selle sõnumi tuhandeid aastaid tagasi kellelegi teisele. Antud Jesaja raamatu kirjakoha muudab minu jaoks oluliseks see, et Jumal ütleb selles kirjakohas nii palju selle kohta, kes Ta on ja mida Ta teeb iga päev meie jaoks.

Ta ütleb, et Ta on meiega. Siis ütleb Ta, et Tema on Jumal, kes teeb tugevaks ja kes meid aitab ja lõpuks, kes meid toetab. Ja kõik, mis Jumal ütleb, et meie peame tegema – ära vaata ümber. Jumal tahab, et me ei vaataks ei paremale, vasakule ega taha, vaid otse Tema peale, Tema headuse ja ustavuse peale. Võib olla raske usaldada Jumalat ükskõik mis olukord ette tuleb, kuid keeruliste olukordade keskel olles tahan ma just seda teha ja usaldada, et Jumal on päriselt see, keda Ta ütleb oma Sõnas olevat.

Tekst Vivian Tamm