Jah. Aga on suur viga mõõta seda inimlike mõõdupuude järgi. Sajandeid on kristlased, kes omavahel mõne teema suhtes […]

Kas Piibel on tõde?22. mai – Kolmainupüha

1334. aastal otsustati, et nelipühale järgnevat pühapäeva tuleb tähistada püha Kolmainsuse päevana (ladina keeles Trinitatis). Pühapäeva sõnumis võeti […]

Kolmainupüha„Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, ja nii rahutu mu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda […]

Igatsen rohkem igatseda


15. mai – Nelipüha

Apostlite tegude raamatu 2. peatükis kirjeldatakse Püha Vaimu saabumist, mille tulemuseks oli kristliku koguduse sünd. Jeesuse järgijate hulka […]

Nelipüha


„Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.” (Galaatlastele 6:2) Kui igaüks väljendaks Kristuse sarnaselt teineteisele hoolt ja […]

Kes hoiab mu hinge?
Piiblis on kirjas: „Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!” (1Aj 16:34) Jumala arm […]

Sulle piisab minu armust


5.mai - Kristuse taevaminemise püha

Üks vana legend räägib Jeesuse taevaminemisest. Inglid tervitavad teda seal ja küsivad murelikult: “Mis saab nüüd sellest kõigest, […]

Kristuse taevaminemise püha